Łukasz Dampc – radca prawny

Założyciel Kancelarii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2013 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, po ukończeniu której złożył egzamin radcowski. Od 2014 r. radca prawny, wpisany pod numerem KT 3313 na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W latach 2010-2014 pracował w jednej z katowickich kancelarii radcowskich. Największe doświadczenie zawodowe posiada w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz prawa gospodarczego.

W 2010 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

WSPÓŁPRACA

Joanna Pinocy–Dampc – Adwokat

joanna_logo

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2013 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, po ukończeniu której złożyła egzamin adwokacki. Od 2014 r. adwokat, wpisany pod numerem 1272 na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

W latach 2010-2014 pracowała w mikołowskich kancelariach adwokackich. Największe doświadczenie zawodowe posiada w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i rzeczowego.

Biuro Rachunkowe „MONIKA” Paweł Jaromin

Monika_logo

Świadczy usługi w zakresie rachunkowo-księgowym. Od wielu lat specjalizuje się w głównej księgowości, co przyczyniło się do jego współpracy z firmami w branży: handlowej, energetycznej i medycznej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.