• naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
  • zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >