• ryczałty za nocleg w kabinie prowadzonego pojazdu (ciągnika)
 • diety krajowe i zagraniczne,
 • roszczenia związane z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy, w tym przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • wynagrodzenie za pracę, w tym w godzinach nadliczbowych
 • ekwiwalent za urlop
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • renta z tytułu wypadku przy pracy,
 • dotyczące świadectwa pracy – jego wydanie, sprostowanie,
 • odszkodowanie od pracownika,
 • emerytury i renty,
 • deputat węglowy

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >