Polega na analizie problemu prawnego Klienta na podstawie przedstawionych przez Niego dokumentów bądź ustnego opisu zagadnienia, wyjaśnieniu przepisów prawa oraz wskazaniu możliwych sposobów działania.

Porady ustne udzielane są bezpośrednio w trakcie wizyty bądź po uprzednim zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami.