• windykacja należności
  • umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie, darowizna, ugoda),
  • tworzenie statutów i umów spółek handlowych oraz spółek cywilnych
  • rejestracja spółek, stowarzyszeń
  • zmiany w rejestrach

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >