• wykroczenia drogowe,
  • zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
  • zabronione zachowanie się w miejscach publicznych,
  • złośliwe niepokojenie drugiego człowieka

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >