Polega na reprezentacji Klienta w sprawach, dla których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny. Obejmuje swym zakresem sporządzanie pism i oświadczeń procesowych, stosownie do potrzeb, reprezentację przed sądem oraz okresowe konsultacje związane z prowadzoną sprawą.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. skargę kasacyjną w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego, kasację karną, skargę kasacyjną w postępowaniu sądowo administracyjnym, skargę o wznowienie postępowania oraz skargę konstytucyjną.