Polega na pisemnym opracowaniu projektów dokumentów takich jak np. umowy, statuty, regulaminy, oświadczenia, protokoły, pisma urzędowe, wnioski, wezwania, odwołania, reklamacje, podania, skargi, przy uwzględnieniu interesów Klienta i w celu ich zabezpieczenia.