Polega przede wszystkim na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym spółki cywilne), jak też osób prawnych takich jak spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Jej zakres obejmuje stałą pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa w formie konsultacji bądź w formie dyżurów w siedzibie Klienta.

Nadto w ramach współpracy wykonywane są takie czynności jak sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w umowach spółek, dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.