Polegają na przeprowadzeniu spotkań osobistych zainteresowanych stron w obecności Radcy prawnego, bądź to w siedzibie Kancelarii, bądź w miejscu ustalonym przez strony albo na prowadzeniu w imieniu Klienta korespondencji.