• dotyczące granic nieruchomości,
  • prawo budowlane (w tym pozwolenia budowlane, sprawy związane z samowolą budowlaną),
  • zagospodarowanie przestrzenne (w tym dotyczące renty planistycznej)
  • świadczenia rodzinne
  • obowiązek meldunkowy, wymeldowanie
  • wejście na teren sąsiedni

Powyżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią lub w dziale OFERTA >